Samen met ouders

Goed contact met de ouders vinden we belangrijk, want een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welzijn van een kind. Door open te staan voor elkaars ideeën en naar elkaar te luisteren komen we tot een goede samenwerking.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-13

BasisOnline

We informeren ouders over belangrijke gebeurtenissen op school en over de ontwikkeling van hun kind(eren). Via hetouderportaal BasisOnline ontvang je berichten en nieuwsbrieven van school en kun je berichten sturen naar de leerkracht.

Contactmomenten

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond. Het moment om kennis te maken met de leerkracht en te horen hoe het schooljaar eruit gaat zien. Twee keer per jaar word je uitgenodigd voor een oudergesprek. Daarnaast is het altijd mogelijk om op initiatief van de ouders of de leerkracht een extra gesprek in te plannen. Ook organiseren we gezellige kijkmomenten. Je kunt dan samen met je kind in de groep naar de creatieve werkjes en opdrachten komen kijken.

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.