Ouders en kinderen aan het woord

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-41

Wat fijn dat ons kind de overstap naar deze school heeft gemaakt. We zien dat ons kind helemaal is opgebloeid! Ouder

Wat een fijn team werkt er op de Eben Haëzer. Fijn om te zien dat ze zich met volle overtuiging inzetten om onze kinderen verder te helpen! Ouder

In groep 4 bleek dat onze zoon ‘meer’ nodig heeft dan het reguliere lesprogramma. Wat fijn dat de school in samenwerking met het expertisecentrum onze zoon nu een eigen leerlijn aan kan bieden. Ze hebben afgestemd op wat híj nodig heeft. Ouder

Ik vind het fijn dat ik geholpen kan worden en dat het hier zo fijn is. Kind

Ja, dat jullie erg je best doen om het ons naar onze zin te maken! Echt heel erg fijn! Kind

De meesters en juffen zijn heel aardig. Kind

Ik vind het superleuk om in de Dolfijngroep te werken! Kind

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.