Schooltijden

Basisschool Eben Haëzer heeft een continurooster. De kinderen gaan van 8.45 tot 14.45 uur naar school en op woensdag tot 12.30 uur. Groep 2 t/m 4 is op vrijdag om 12.00 uur vrij en groep 0/1 is vrijdag de hele dag vrij.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-18

Tussen 12.00 en 12.30 uur is het pauze. De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas en spelen daarna buiten.

Maandag8.45 - 14.45 uur
Dinsdag8.45 - 14.45 uur
Woensdag8.45 - 12.30 uur
Donderdag8.45 - 14.45 uur
Vrijdag8.45 - 14.45 uur (groep 5-8)

8.45 - 12.00 uur (groep 2-4)

vrij (groep 0/1)

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.