Kanjerschool

Een kind komt pas tot leren als het goed in z’n vel zit. Sociale veiligheid is echt de kracht van onze school. De manier waarop we met elkaar omgaan, vinden wij als school belangrijk. Daardoor is de sfeer in de klassen goed. In een groep waarin je elkaar goed kent en het veilig is, komt storend gedrag minder voor. We doen het samen, onze school is een veilige plek voor iedereen.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-30

Voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat gebruiken wij de methode Kanjertraining. Hierdoor leren kinderen respectvol met zichzelf en met elkaar om te gaan.

We zetten Kanjerlessen in om de kinderen te leren voor zichzelf op te komen en we leren hun dat het goed is om elkaar te helpen. Daarbij hoef je niet bang te zijn om voor je mening uit te komen. Met de Kanjertraining op school streven we ernaar de sfeer in de groep goed te houden of zo nodig te verbeteren.

Uitgangspunten Kanjertraining
De uitgangspunten van de Kanjermethode zijn de vijf Kanjerregels:

  1. We vertrouwen elkaar.
  2. We helpen elkaar.
  3. Niemand speelt de baas, we werken samen.
  4. Niemand lacht uit, we hebben plezier.
  5. Niemand doet zielig, we doen mee.

Deze uitgangspunten zijn goed zichtbaar in de vorm van posters in de klas.

Positieve houding

Het doel van de Kanjermethode is je kind positief over zichzelf en anderen te laten denken. Dat zorgt ervoor dat kinderen zich op hun gemak voelen. Je kind kan zich zo beter concentreren op school, en dat heeft een positief effect op het leren van de kinderen.

Rol van ouders

We vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk, ook op het gebied van de Kanjertraining. Met elkaar zorgen we dat we de principes naleven in hoe we dagelijks met elkaar omgaan, op school en thuis. Daarbij spreken we met respect over andermans kinderen en opvoeding.

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.