Onderwijs in de onderbouw

Binnen de groepen 1 en 2 sluiten we aan bij het spelende kind. Tegelijk willen we leerlingen ook stimuleren tot leren. Op de Eben Haëzerschool combineren we doelgericht werken met spelend leren. Zo zorgen we voor een goede doorgaande leerlijn en een goede overgang naar groep 3.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-16

Inspirerende thema’s

De kleuters werken aan de hand van thema’s die aansluiten bij hun interesse. Denk aan dieren, seizoenen of familie. Binnen een thema ontwikkelen kinderen kennis en vaardigheden op verschillende gebieden, zoals: spelen, creatieve en muzikale vorming, rekenen, spreken en luisteren, lezen, schrijven en motoriek. Tussen de verschillende activiteiten door keren de kinderen steeds weer terug naar de kring. In deze kring is er ruimte voor kringgesprekken, verhalen, voorlezen, zingen, spelletjes, eten en drinken en nog veel meer.

Ontwikkelingsgericht

Binnen de thema’s worden uitdagende hoeken en opdrachten verzorgd waarmee de kinderen aan bepaalde doelen werken. Door de kleuters te observeren, zien de leerkrachten wat elk kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen, en stemmen daar het onderwijs op af.

Al op vierjarige leeftijd beginnen we met werkvormen die actief en zelfstandig werken stimuleren. Denk aan een dagplanner waarbij de kinderen zelf mogen kiezen welke activiteiten ze die dag gaan doen. In groep 1 laten we de kinderen dit vooral spelenderwijs ontdekken, maar richting groep 3 wordt daar steeds meer structuur in aangebracht.

Veilig en vertrouwd

Naast het doelgericht spelend leren hebben we veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters. Het is belangrijk dat ze met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Kinderen leren op school samen te spelen en elkaar te helpen. Ze leren elkaar te vertrouwen en durven voor elkaar op te komen.

Engels vanaf groep 1

Vanaf groep 1 maken de kinderen spelenderwijs kennis met Engels. Met liedjes, rijmpjes en spelletjes wordt op een speelse manier de eerste basis gelegd.

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.