Een goede plek voor je kind

Zoek je een goede basisschool in Benschop? Wij heten je van harte welkom op CBS Eben Haëzer en vertellen je graag alles over onze dorpsschool en wat ons bijzonder maakt.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-33

De Eben Haëzerschool is een open protestants-christelijke basisschool met ongeveer 170 leerlingen. We bieden een veilige, uitdagende omgeving en beschikken over een open speelplein. Iedereen die onze identiteit respecteert, is van harte welkom.

Ouders waarderen de wijze waarop we kinderen motiveren tot leren en de kwaliteit van ons onderwijs. Ze zien dat kinderen zich veilig voelen en met plezier naar school gaan.

Goed onderwijs

Met ons brede aanbod kunnen wij kinderen binnen onze school op het juiste niveau begeleiden in hun ontwikkeling. We bieden onderwijs op maat, dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van elk kind. Een stevige basis in rekenen, taal en lezen vinden wij belangrijk en dat zie je terug in de resultaten.

Ervaringsgericht leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Door ervaringsgericht te leren, of te leren door doen, sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de belevingswereld van kinderen. We trekken er met elkaar op uit, zodat we de leerstof ook écht ervaren. Daarbij leren we ontdekkend en onderzoekend, werken we samen en is er veel ruimte voor eigen initiatief.

Ons motto is dan ook: geloof in kind en onderwijs.

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.