Het team

De Eben Haëzer heeft een bevlogen, enthousiast team dat stevig staat. We zijn professionals en denken in kansen. Met elkaar kijken we hoe we het onderwijs kunnen verbeteren en wat we van elkaar kunnen leren.

EbenHaezer-22

We werken met plezier en vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt op zijn eigen niveau. Een positieve omgang met elkaar staat bij ons hoog in het vaandel. Ook zijn we ambitieus en gaan we samen voor kwalitatief goed onderwijs.

Vakleerkrachten en specialisten

Onze school heeft veel kennis in huis. We zijn blij met onze kundige groepsleerkrachten en specialisten. Zo hebben we een gedragsspecialist, een specialist hoogbegaafdheid, een intern begeleider, een Sova-trainer, een kanjercoördinator, een rekencoördinator, een taalcoördinator, een vakleerkracht gymnastiek, een remedial teacher en diverse onderwijsassistenten. Samen vormen we een hecht en sterk team.

Samenwerking met partners

We werken als brede school samen met een aantal partners, zoals de voor- en naschoolse opvang, de logopedist en de kinderfysiotherapeut. Met deze samenwerking bieden we onze kinderen een breder onderwijsconcept aan, zodat hun ontwikkelingskansen vergroot worden. We zijn erg blij met het feit dat veel van deze activiteiten in ons eigen schoolgebouw kunnen plaatsvinden.

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.