Oudercommissie

De oudercommissie (oc) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die de school ondersteunen bij allerlei activiteiten.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-23

Wat doet de oc?

De oc zorgt samen met school voor een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar met veel geslaagde activiteiten. Daarbij kun je denken aan sportactiviteiten, de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, een projectavond, een schoolavond en het schoolreisje. Uiteraard is dit maar een greep uit de verschillende activiteiten tijdens het schooljaar.

Verder regelt de oc de jaarlijkse ouderbijdrage. Daarmee worden de verschillende activiteiten betaald. Alle uitgaven worden gedaan met akkoord van school, met als doel ze ten goede te laten komen aan de kinderen.

Samenstelling

De OC bestaat uit de volgende leden:

  • Shirley van der Poel
  • Joyce Jansen
  • Eva Nap
  • Tessa Rietveld
  • Tamara van Beusekom
  • Maritza Legué (voorzitter)
  • Francy Korevaar
  • Elisabeth Cueva

De oudercommissie is veel bezig met praktische zaken. Zij ondersteunen het team bij het organiseren van sportactiviteiten, excursies, het sinterklaasfeest, de projectavonden en het schoolreisje. Bij veel activiteiten wordt ook de hulp ingeroepen van andere ouders. Hulp is altijd welkom!

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.