Onze identiteit

De Eben Haëzer is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. Vanuit de liefde van God zien we ieder kind als waardevol en geliefd.

We leren de kinderen de Bijbelse verhalen en besteden aandacht aan de christelijke feestdagen, waarbij we met respect omgaan met andersdenkenden. We laten ons met name inspireren door alles wat Jezus heeft verteld en wat Hij voor ons heeft gedaan.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-4

In de praktijk

We vertellen de kinderen verhalen uit de Bijbel en gaan daar met hen over in gesprek om samen te ontdekken wat de diepere bedoeling is, en hoe we dit toe kunnen passen in ons leven. We zingen, bidden en vieren samen de christelijke feestdagen. Het kerstfeest en het paasfeest vieren we afwisselend met de ouders. Iedere week leren de leerlingen een psalm, gezang of lied. Op bid- en dankdag gaan we naar de kerk. Ook leren wij de kinderen een stukje kerkgeschiedenis.

We vinden het belangrijk om aan de kinderen te vertellen en te laten zien dat God voor hen wil zorgen en van hen houdt.

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.