Kwalitatief goed onderwijs

Met ons brede aanbod kunnen wij alle kinderen binnen onze school op het juiste niveau begeleiden in hun ontwikkeling. Zo motiveren we kinderen tot leren.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-39

Gedegen basis

We investeren in basisvaardigheden zoals rekenen, taal, lezen en schrijven. Dat doen we door leerlingen extra leerstof aan te bieden of soms aangevuld met een eigen leerlijn, zoals voor werkwoordspelling en grammatica. Met een breed aanbod in deze vakken zorgen we voor een gedegen basis en kwalitatief goed onderwijs.

Aanbod op niveau

Als kinderen gemotiveerd zijn om te leren, dan krijgen ze meer voor elkaar. We bereiken dit door goede instructies te geven en de lesstof op verschillende niveaus aan te bieden. Differentiatie is vanzelfsprekend in de groep, zowel bij de instructie als bij het aanbod. Kinderen die de lesstof beheersen, mogen zelfstandig verder en bieden we extra uitdaging. Kinderen die het lastig vinden, krijgen extra instructie en begeleiding. Dat kan ook buiten de groep zijn door een onderwijsassistent.

Ontwikkelingsgericht

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We geven interactief les met behulp van digitale lesmethodes, waardoor we nóg beter aansluiten bij het niveau van het kind. Door te werken met keuzeborden, dag- en weektaken kunnen leerlingen in hun eigen tempo de leerstof doorwerken. En ze houden daarnaast tijd over voor verbreding of verdieping.

Via het dashboard ‘Leeruniek’ volgen de leerkrachten de ontwikkelingslijnen van de leerlingen. Zo zien we wat de kinderen nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en stemmen daar het onderwijs op af.

Extra ondersteuning

Op de Eben Haëzer werken we met onderwijsassistenten. Hierdoor kunnen we kinderen extra ondersteuning bieden. Wanneer nodig kan een leerling op één of meer vakgebieden een eigen leerlijn volgen. Als kinderen behoefte hebben aan meer uitdaging, dan kunnen ze terecht in de Dolfijngroep. Naast ondersteuning op leergebied werken we binnen de school ook met een gedragsspecialist en een SOVA-trainer. Zij bieden extra ondersteuning op sociaal emotioneel gebied.

Goede resultaten

Het is de taak van de school om leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen op het niveau dat bij hen past. Dat vraagt om goede leraren die dag in, dag uit met passie onderwijs geven. Hierdoor kan ieder kind optimaal presteren. We zijn er trots op dat we dit terugzien in de resultaten van onze leerlingen. Op de Eben Haëzer scoren we al jaren boven het landelijk gemiddelde.

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.