Ervaringsgericht leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze hebben de behoefte om de wereld om hen heen te verkennen. Door ervaringsgericht te leren, of te leren door doen, sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de belevingswereld van kinderen. We trekken er met elkaar op uit, zodat we de leerstof ook écht ervaren. Daarbij leren we ontdekkend en onderzoekend, werken we samen en is er veel ruimte voor eigen initiatief.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-35

Leren door te doen

Een andere manier van leren is door zelf te doen en te ervaren. Op onze school hebben we daar veel aandacht voor. We leren niet alleen uit een werkboek, maar gaan ook naar buiten om het zelf te beleven. We gaan met de klas naar het park, ontdekken waterdiertjes in de sloot of bezoeken een monument uit de Tweede Wereldoorlog. We trekken er dus soms op uit en ontdekken onze eigen leefomgeving. Ook in de klas creëren we momenten waarop kinderen leren door te ervaren. Kinderen leren er veel van en zijn erg gemotiveerd.

Ontdek-lab

Het ontdek-lab is een leeromgeving voor kinderen van groep 5 t/m 8 waarin zij ontdekkend leren, met de focus op wetenschap & techniek. Het aanbod en de materialen inspireren de kinderen. De lessen hebben betrekking op programmeren, mediawijsheid en LEGO WeDo. Het lab stimuleert om te gaan ontdekken en onderzoeken, en daarmee successen te ervaren.

Samenwerken

De kinderen werken op het leerplein samen aan verschillende opdrachten. We vragen ze een probleem op te lossen aan de hand van opdrachtkaarten. Dat levert interessante inzichten op. Ieder groepje benadert de opdracht op een andere manier. Dat is mooi om te zien, en daardoor leren we van elkaar.

Kunst in school

Aan alle leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente Lopik wordt kunstzinnige vorming aangeboden. Hierdoor komen alle kinderen in aanraking met verschillende uitingen van kunst. De stichting Kunst Centraal levert een programma dat zo is samengesteld dat ieder kind op de basisschool alle kunstdisciplines (muziek, film, toneel, dans, literatuur en beeldende kunst) tweemaal krijgt aangeboden.

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.