Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

StudioHeartbeat_08_EbenHaezer-7

We streven op onze school naar een organisatie met een zo veel mogelijk ononderbroken ontwikkelingsproces. We bereiden leerlingen voor op een plaats in een multiculturele samenleving. Het onderwijs richt zich niet alleen op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, maar ook op de ontwikkeling van de creativiteit en op het verwerven van noodzakelijke kennis en vaardigheid op sociaal, cultureel en lichamelijk gebied.

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Ontwikkeling
  • Samenwerking
  • Motivatie

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.