Schoolcommissie

Aan onze school is een schoolcommissie verbonden. Deze groep vormt een brug tussen ouders en school. Tegelijkertijd heeft de schoolcommissie een adviesfunctie richting de schoolleiding.

EbenHaezer-21

Over de volgende zaken kan vanuit de schoolcommissie gevraagd of ongevraagd advies gegeven worden:

 • de identiteit van de school;
 • het onderwijs;
 • de organisatie;
 • het aannemen van leerlingen;
 • het personeelsbeleid op schoolniveau;
 • het financieel beleid op schoolniveau.

Jaarlijks wordt er, richting ouders en leerlingen, verslag uitgebracht over de werkzaamheden van de schoolcommissie.

Leden van de schoolcommissie:

 • Wout van Oostrum (voorzitter)
 • Gerlinda Noordam
 • Jeanine Booij (secretaris)
 • Willemijn van Woudenbergh
 • Christian van Os

Missie en visie

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.

Het team

Geloof in kind en onderwijs, dat is het motto van de Eben Haëzer. Het geloof is onlosmakelijk verbonden met onze identiteit. En we brengen kinderen verder op het niveau dat bij ze past.